ChanServ changed the topic of #debian-malaysia to: Selamat datang ke #DEBIAN-MALAYSIA! | info: wiki.debian.org/LocalGroups/Debian-Malaysia | telegram: t.me/debianmalaysia | muaturun: tinyurl.com/debian-current @ tinyurl.com/debian-nonfree-with-firmware | Log: https://tinyurl.com/2wwhd6hz | Debian - Sistem Operasi Universal!
mambang[m] has quit [Ping timeout: 483 seconds]